Milí priatelia, radi by sme vás požiadali o pomoc so zbieraním podpisov pod petíciu za vyhlásenie prírodnej rezervácie „Pramene Vydrice„. Podpisy nám pomôžu pri získavaní súhlasu mesta Bratislava, ako majoritného vlastníka pozemkov spadajúcich pod navrhovanú rezerváciu, s jej realizáciou.

Online petíciu môžete podpísať, prípadne zdielať priateľom, na stránke:
https://www.peticie.com/chranmepovodievydrice

Petícia je určená pre Bratislavčanov – ľudí žijúcich v Bratislave. Trvalý pobyt v Bratislave nie je podmienkou. Petíciu môžu podpísať občania po dovŕšení veku 15 rokov a rovnako aj právnické osoby prostredníctvom štatutárneho zástupcu. V petícii treba uviesť adresu pobytu, čo nemusí byť zhodné s oficiálnym miestom trvalého alebo prechodného pobytu. Online petíciu, prosím, nepodpisujte, pokiaľ ste už podpísali jej papierovú verziu.

Ďakujeme za vašu ochotu pomôcť!