Bratislavským lesoparkom preteká riečka Vydrica. Pramení na dvoch, nie príliš vzdialených miestach nad Bielym krížom. Preteká lesoparkom juhozápadným smerom cez Železnú studničku a v blízkosti mosta Lafranconi sa vlieva do Dunaja. Na hornom toku je relatívne málo dotknutá ľudskou činnosťou, vďaka čomu si zachovala prirodzené koryto a pôvodnú morfológiu v podobe meandrov, ako aj spoločenstvá rastlín a živočíchov typických pre nivy.

Navrhovaná prírodná rezervácia „Pramene Vydrice“ sa rozprestiera v hornej časti riečky Vydrica, poniže Bieleho Kríža v Malých Karpatoch. Rezervácia predstavuje približne 5,5 % celkovej rozlohy Bratislavského lesoparku, z toho na území Mestských lesov v Bratislave sa z nej nachádza 383,93 ha, čo zodpovedá 12,67 % ich rozlohy.

Vydricu obklopujú hlavne tri druhy lesov: bukové (biotop európskeho významu), dubovo-hrabové lesy karpatské (biotop národného významu) a jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (prioritný biotop európskeho významu).

Mapy časti navrhovanej prírodnej rezervácie ležiacej na území Mestských lesov v Bratislave:

Menšia mapka navrhovanej prírodnej rezervácie

Menšia mapka navrhovanej prírodnej rezervácie.

Väčšia mapa navrhovanej prírodnej rezervácie

Väčšia mapa navrhovanej prírodnej rezervácie.

Mapa z freemap.sk: