Sme občianska iniciatíva „Chráňme povodie Vydrice“ usilujúca sa o ochranu povodia  riečky Vydrica. Naším cieľom je vyhlásenie prírodnej rezervácie „Pramene Vydrice“ podmienené úplným zachovaním voľného pohybu osôb (turistov, bežcov, cyklistov, hubárov, trampov a i.), taktiež zachovaním, udržiavaním a rozvojom trás a rekreačného vybavenia. Kampaň financujeme výhradne z našich osobných peňazí.

Kontakt na našu iniciatívu:
Email: chranmepovodievydrice@gmail.com
FacebookInstagram

Členovia iniciatívy:

Marek Poláček – zástupca petičného výboru v styku s orgánmi verejnej moci, LZ VLK Malé Karpaty
Email: polacek.marek@karbunkul.eu
Mob. telefón: +421 908 607 952

Mgr. Ivana Pifková – člen petičného výboru

Mgr. Dalibor Jurášek – člen petičného výboru

Karolína Gelatičová

 

Našu iniciatívu podporujú organizácie a iniciatívy:

Občianska iniciatíva My sme les Občianska iniciatíva My sme les

 

Ochrana dravcov na Slovensku

 

Ochrana dravcov na Slovensku

 

 

Greenpeace Slovensko Greenpeace Slovensko

 

Živica Živica

 

OZ Hrad-Slavín

 

OZ Hrad-Slavín

 

 

Logo nadácie EkopolisNadácia Ekopolis

 

Zelená hliadka

 

 

Zelená hliadka

 

 

Za živé rieky

 

Za živé rieky

 

 

Občianska iniciatíva Zachráňme Železnú studienku

Spoločnosť pre trvalo udržateľný život

 

Osobnosti:

Erik Baláž – slovenský ekológ, aktivista, režisér, autor kníh o ochrane prírody a politik

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc – slovenský geograf, ekológ, univerzitný profesor, ochranca životného prostredia a politik

Karol Kaliský – slovenský ekológ, aktivista, filmár a fotograf divokej prírody