2 months ago
Vyjadrili sme nesúhlas s ťažbou lesov v okolí Bratislavy

V piatok 14.12. sme sa rozhodli vyjadriť nesúhlasné stanovisko so spôsobom obhospodarovania Štátneho podniku Lesy SR, ktoré spadajú pod Ministerstvo pôdohospodárstva. Okrem okoloidúcich ... See more

2 months ago
David

Ťažba je nateraz zastavená, ale budúca rezervácia Pramene Vydrice prišla o veľa krásnych stromov.

...aj čerstvo vyrúbané stromy v nemalom rozsahu. Pracovníci Lesov SR rozhodli o výrube napriek tomu, že dobre vedia, že
- je 13 rokov navrhnutá a odborne podložená rezervácia Pramene ... See more

2 months ago
Dalibor Jurášek: „Príroda si zaslúži dôstojnejší prístup“ - CorrectGreen

Nech sa páči. Môžete si prečítať rozhovor s jedným z členov našej iniciatívy.

Dalibor je aktívnym obyvateľom Bratislavy, ktorý sa zapája do aktivít súvisiacich s ochranou životného prostredia.

3 months ago
Štátne lesy začali v Bratislave rúbať zdravé 100-ročné duby

Štátny podnik Lesy SR porušil dohodu o koordinovanom a obmedzenom výrube v lesoch v Bratislave. Upozorňujú na to starostovia Karlovej Vsi (Dana Čahojová), Devína (Ľubica Kolková) a ... See more

Štátne lesy začali v Bratislave rúbať zdravé 100-ročné duby 22. novembra 2018| B.H. Štátny podnik Lesy SR porušil dohodu o koordinovanom a obmedzenom výrube v lesoch v Bratislave. ... See more

3 months ago
Naše Karpaty

Ministerstvo nariadilo ťažbu zastaviť!

Po našich urgenciách a vašich nahnevaných mailoch, Ministerstvo nariadilo zastaviť ťažbu na Vydrici a Devínskej Kobyle!

3 months ago
Fotky z príspevku používateľa Chráňme povodie Vydrice

UPDATE: Ministerstvo nariadilo ťažbu zastaviť. Ďakujeme za každý mail, ktorý ste napísali!

NA VYDRICI A NA DEVÍNSKEJ KOBYLE SA ŤAŽÍ

Napriek odporúčaniu ministerstva pôdospodárstva ... See more

4 months ago
Zabráňme výrubu lesa na Devínskej Kobyle

Na Devínskej Kobyle začali ťažiť. Podpíšte petíciu a vyjadrite tak svoj postoj!

My, dolu podpísaní obyvatelia a návštevníci Bratislavy, žiadame Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o zastavenie masívneho a necitlivého výrubu lesov v masíve Devínskej ... See more

4 months ago
Poslanci podporujú snahu za vyhlásenie rezervácie Pramene Vydrice

Bratislavskí mestskí poslanci podporujú iniciatívu za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice v Malých Karpatoch. Na štvrtkovom mestskom zastupiteľstve schválili realizáciu ... See more

Poslanci schválili realizáciu opatrení potrebných na vyhlásenie evolučného parku Bratislavy formou prírodnej rezervácie v bratislavských mestských lesoch so zachovaním rekreačného ... See more

4 months ago

Poslanci mestského zastupiteľstva Bratislavy odsúhlasili vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice!!! Ďakujeme vám!

4 months ago
Pomôžte chrániť bratislavské lesy!

Riečka Vydrica je pýchou bratislavských lesov.

Podporte lepšiu ochranu nášho lesoparku a rekreáciu v ňom podpísaním petície na www.peticie.com/chranmepovodievydrice

Viac info na ... See more