Kto sme

Sme občianska iniciatíva Chráňme povodie Vydrice, usilujúca sa o ochranu povodia riečky Vydrica. Riečky, ktorá preteká Bratislavským lesoparkom od Bieleho kríža po Železnú studničku a dodáva mestským lesom osobitý charakter. Naším cieľom je vyhlásenie prírodnej rezervácie „Pramene Vydrice“ podmienené úplným zachovaním voľného pohybu návštevníkov, taktiež zachovaním, udržiavaním a rozvojom turistických, cyklistických trás a rekreačných zón, vrátane ohnísk.

Čo prinesieme

Chceme, aby povodie Vydrice slúžilo rekreácii s vylúčením ťažby dreva a výkonu poľovníctva. Návštevníkom naša iniciatíva prinesie mnoho výhod, predovšetkým:
• bezpečný pohyb bez rozjazdených chodníkov a cyklotrás
• rekreáciu bez hluku ťažobných mechanizmov a stretov s poľovnými aktivitami
• pozorovanie čistej prírody s minimalizovaným ľudským zásahom
• oázu pokoja v dnešnom svete plnom stresu

Prírodné hodnoty

Vydrica si ako jeden z mála tokov zachoval prirodzené koryto a pôvodnú morfológiu v podobe meandrov, ako aj spoločenstvá rastlín a živočíchov typických pre nivy. Na jej toku sa nachádzajú tri územia európskeho významu chránené v sústave Natura 2000. Je jednou z mála lokalít výskytu raka riavového na Slovensku. V povodí toku môžeme nájsť aj ďalšie vzácne živočíchy ako sú salamandra škvrnitá, fúzač alpský, kováčik fialový či vtáky tesár čierny, ďateľ prostredný, bocian čierny, myšiak lesný a mnoho ďalších.

Blog

Chráňme spolu povodie Vydrice

Chráňme spoločne jedinečné povodie riečky Vydrice. Chceme spojením zlepšenia rekreačnej funkcie územia a zvýšenia ochrany jeho prírodných hodnôt dosiahnuť novú, lepšiu úroveň prírodných zážitkov. Dosiahneme to vyhlásením prírodnej rezervácie „Pramene Vydrice“. Momentálne sa sústredíme na Read more…